Vi retter kompasset mod bæredygtighed

Kravene til byggebranchen om bæredygtighed og reduktion af CO2-aftryk bliver stadig større og mere eksplicitte. Det er ikke så mærkeligt, al den stund at byggebranchen faktisk er en af de helt store klimasyndere.

Skou Gruppen har længe arbejdet aktivt med bæredygtighed, bl.a. ved at bygge DBNG-certificerede byggerier, anvende CLT i stedet for stål og beton, og fremme diversitet i byggeriet. Nu er virksomheden klar til det næste store spring: En kortlægning af, hvor og hvordan Skou Gruppen kan gøre den største forskel, når der investeres i bæredygtighed.

”Vi har et ønske om at være med til at skubbe byggebranchen i en endnu mere bæredygtig retning,” siger Skou Gruppens direktør Martin Skou Heidemann og uddyber:

”Derfor vil vi bruge både tid og penge på at skaffe mere viden om genanvendelse af materialer, brug af nye, alternative materialer, indretning af byggepladser, grøn transport, uddannelse af medarbejdere og alt det andet, der kan gøre branchen mere bæredygtig. Samtidig bliver Skou Gruppen en mere kompetent sparringspartner for vores samarbejdspartnere.”

En struktureret og teknisk velunderbygget tilgang til bæredygtigt byggeri

At arbejde med elementer af bæredygtighed er ikke fremmed for Skou Gruppen. Fx har virksomheden opført Vibys nye kulturhus, Cosmos, som DBNG-certificeret byggeri og opført en ny fløj til Frederiksborg Byskole med CLT som bærende konstruktioner.

Erfaringerne fra disse projekter har gjort Skou Gruppen i stand til at løfte nye opgaver som det nye uddannelsescenter for Region Hovedstaden på Bispebjerg Hospital, der opføres med CLT-elementer og genbrugsmursten og ikke mindst ny administrations- og servicebygning for ARC – Amager Ressource Center, der opføres som et DGNB-guld certificeret byggeri.

”Efterhånden har vi fået behov for en mere struktureret og velunderbygget tilgang til at arbejde med bæredygtighed i byggerierne. Hvilke metoder skal vi bruge? Hvordan får vi mest bæredygtighed for de ressourcer, som er til rådighed? Hvilke nye færdigheder skal vores medarbejdere have? Det er spørgsmål, som jeg håber, vi kan svare på, når vi har deltaget i SMV:Grøn,” siger Martin Skou Heidemann.

Skou Gruppen deltager i SMV:Grøn

SMV:Grøn er et program, der skal gøre Skou Gruppen til en mere nyttig medspiller når det gælder mere bæredygtigt byggeri og den grønne omstilling. Gennem programmet, som Erhvervsfremmebestyrelsen har igangsat med støtte fra EU, har Skou Gruppen fået tilskud til at tilknytte en ekstern ekspert til projektet, som gennemføres frem til marts måned 2023. Virksomheden afsætter også selv et tilsvarende antal mandetimer til projektet.

Med SMV:Grøn kigges der på reduktion af egen bygningers ressourceforbrug, transport og sammensætning af bilparken, indretning af byggepladserne, krav til livscyklusberegninger af bæredygtige valg og andre tiltag, som kan reducere byggeriernes ressourceforbrug og CO2-udledningen, samt efteruddannelse af medarbejdere. Faktisk har Skou Gruppen allerede haft medarbejdere på LCC- og LCA-kursus i efteråret og forventer at skulle efteruddanne medarbejdere yderligere.

Afklaring og politik for bæredygtigt byggeri

”Vores SMV:Grøn-projekt skal gøre os mere afklarede med hensyn til, hvor vi mest effektivt kan sætte ind med mere bæredygtighed. Jeg forventer, at vi får formuleret både politik og strategi for bæredygtigt byggeri i kraft af projektet. Vi ønsker også at blive en bedre bæredygtigheds- og klima-sparringspartner for bygherrer, entreprenører og samarbejdspartnere,” siger Martin Skou Heidemann.

”De helt store virksomheder i byggebranchen har allerede stor fokus på bæredygtighed, energi, transport, byggepladsindretning og andet,” siger rådgiver Yana Ramsheva fra NIRAS’ afdeling for Industrimiljø. Hun tilføjer:

”Mellemstore og små byggevirksomheder må også begynde at forholde sig til det. Derfor har projektet stor betydning for både Skou Gruppen og for byggebranchens mange mindre og mellemstore virksomheder som helhed.”

Klimabelastning skal dokumenteres

Fra januar 2023 bliver det et krav i bygningsreglementet at lave LCA-beregninger for alt nybyggeri. For nybyggeri over 1.000 kvadratmeter bliver der desuden indført grænseværdier for bygningens CO2-udledning på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år.

Som et led i SMV:Grøn-projektet har Skou Gruppen besluttet at bruge Klimakompasset som det fremtidige værktøj – til at måle, dokumentere og evaluere virksomhedens udledning af CO2.

Med Klimakompasset forventer Skou Gruppen også at få et bedre overblik over virksomhedens udledning, og hvordan CO2-udledningen fordeler sig på forskellige kategorier som fx materialer, energi, transport m.m.

”Og det er alt det, der skal ind i Klimakompasset, som vi bruger vores SMV:Grøn-projekt til at undersøge. Projektet vil give os det nødvendige start-nulpunkt, som vi skal arbejde ud fra,” siger Martin Skou Heidemann og forklarer:

”Dermed bliver vi i stand til at vurdere, hvor der er et bæredygtighedspotentiale, og hvor vi kan spille en rolle. Skal vi øge fokus på materialer, på genbrug, på brug af mere træ eller CLT? Eller skal vi fokusere på nogle af FN’s verdensmål som fx mange lærlinge? Vi har i forvejen fokus på bæredygtighed, men for at komme til næste niveau, er vi nødt til at kortlægge de mulige indsatser og deres effekt. Først herefter, er det muligt at vurdere, hvor der kan forbedres.”

Skou Gruppen i SMV:Grøn

SMV:Grøn er et program under Erhvervsfremmebestyrelsen støttet af EU
NIRAS er tilknyttet som Skou Gruppens rådgiver
Projektet afsluttes marts 2023
Klimakompasset er etableret af Erhvervsstyrelsen. I Klimakompasset kan virksomheder beregne deres CO2-aftryk og få indblik i, hvordan de kan reducere det.

Skou Gruppen og projekter med fokus på bæredygtighed

Frederiksborg Byskole

Cosmos

ARC

Uddannelsescenter på Bispebjerg Hospital

Aktuelt

Nyt tenniscenter i Hørsholm indviet

Søndag den 4. juni blev Leschly Tennis Center i Hørsholm indviet med manér. Centret er hjemsted for Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) og Leschly Tennis Academy. Det nye tenniscenter er blevet…
06. juni 2023

Ungdomsboliger på Amager tager form

Siden efteråret 2022 har Skou Gruppen været i gang med at etablere 173 topmoderne ungdomsboliger på Englandsvej først på Amager. Byggeriet skrider godt fremad, og det fejrede bygherren, Bonum Development,…
11. maj 2023

Renoveringen af ældre boligforeninger i Holbæk

Skou Gruppen er gået i gang med en gennemgribende renovering af to ældre ejendomme i Byggeforeningen af 1933, i daglig tale Byg33, i Holbæk. Totalentreprisen omfatter modernisering og energirenovering fra…
21. april 2023

Karsten Blad er ny beregner i kalkulationsafdelingen

54-årige Karsten Blad er kommet til Skou Gruppens kalkulationsafdeling efter næsten 10 år i udlandet som byggeleder i Grønland og tømrer i Norge. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og…
20. marts 2023

Fredensborg Kommune indgår rammeaftale med Skou Gruppen

Med den nye rammeaftale kommer Skou Gruppen til at udføre tømrer-, snedker- og murerarbejde på kommunens bygninger i de kommende fire år. Aftalen omfatter vedligeholdelse og reparation samt mindre til-…
Skal vi arbejde sammen? Bliv kontaktet

Martin Skou Heidemann

Adm. direktør, Partner

ms@skougruppen.dk +45 28 35 80 15

Jesper Egund

Teknisk direktør, Partner

je@skougruppen.dk +45 28 35 80 16

Freddy Hansen

Tilbudschef, Partner

fh@skougruppen.dk +45 28 35 80 62

Alexander Hermansen

Tømrermester, Partner

ah@skougruppen.dk +45 41 38 31 58

Jesper Nicolaisen

Salgschef, Partner

jni@skougruppen.dk +45 28 96 00 02

Jesper Rasmussen

Bestyrelsesformand, Partner

jr@skougruppen.dk +45 27 20 18 18

Udfyld formularen og bliv kontaktet


[recaptcha]