Toårig renovering gør en af Hillerøds ældste skoler topmoderne

Et mangeårigt ønske bliver nu til virkelighed, når Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm med overgangen til 2019 kan byde elever og personale indenfor i nye, tidssvarende og multifunktionelle rammer. Første etape af skoleombygningen er nu begyndt efter en skolesommerferie, der har budt på miljøsanering af skolen.

Skou Gruppen skal forestå ombygningen og har netop taget første spadestik.

”Hos Skou Gruppen er vi glade for at have vundet licitationen, og vi ser frem til at forbedre og løfte Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm til et helt nyt niveau i løbet af de to kommende år og sikre, at skolen lever op til moderne standarder og folkeskolereformen,” siger Martin Skou Heidemann, direktør i Skou Gruppen.

Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm er en tidstypisk fingerplanskole fra 1966-72, der længe har været kritiseret for at være nedslidt.

”Skolen er en af de ældste skoler i Hillerød, og der har i mange år været tale om en renovering. Det skyldes bl.a., at Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm er mere uhensigtsmæssig indrettet. Det har derfor været et ønske at prioritere skolen,” forklarer Dorte Meldgaard, borgmester i Hillerød Kommune, og fortsætter:

”Folkeskoleloven har udviklet sig løbende. Det betyder, at vi skal skabe nogle nye, tidssvarende og funktionelle rammer for undervisningen, så vi kan lave en bedre skole og sikre, at alle elever har de bedste forudsætninger for at blive så dygtige, som de kan. Formålet med ombygningen af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm er derfor at ajourføre det fysiske miljø, så det passer til de nuværende og fremtidige undervisningssituationer.”

Multifunktionelle og åbne arealer

Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm skal være i drift under hele ombygningen. Byggeprocessen er derfor opdelt i etaper for at genere skolens brugere mindst muligt.

I første etape, der netop er begyndt og varer frem til starten af 2017, etablerer Skou Gruppen personalerum og undervisningslokaler for elever med særlige behov. For disse børn bliver der skabt mere intime rammer i indretningen af mindre, men lyse lokaler efter ønsker fra skolens personale.

Gennemgående for hele ombygningen er multifunktionelle, åbne og flydende arealer.

”Visionen er at skabe et sundt og inspirerende miljø for skolens brugere og gæster. Vi skaber et afklaret og nærværende miljø præget af lys og luftighed, som er bygget af gode, sunde og robuste materialer,” siger Hannibal Hink, sagsarkitekt og byggeøkonom MDB i BBP Arkitekter, der er totalrådgiver på byggesagen i samarbejde med underrådgiver Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Det kommer især til udtryk i anden etape, hvor hovedbygningen står for tur. Det er den store del af ombygningen, som foregår fra 2017-18.

”Vi laver bl.a. et fælles samlende ’læringstorv’ med en amfitrappe i træ, hvor der er plads til 70 siddende personer. Tanken er at skabe et venligt og imødekommende sted for ophold og læring, så undervisningen kan gennemføres på nye måder og på tværs. På torvet etableres også fleksible og uformelle arbejdsoaser for at imødekomme moderne læringsformer,” siger Hannibal Hink fra BBP Arkitekter og fortsætter:

”De åbne rammer kommer også til at afspejle de nye klasselokaler, som bliver større og meget mere tidssvarende. Der etableres fx glasdøre for at skabe en flydende overgang til torvet, mere transparens og lys.”

Med nedrivningen af en masse tunge mure bliver det et farvel til lange snævre og mørke gange. Det gør sig også gældende i den tredje og sidste etape, hvor der fjernes vægge og elementer for at skabe mere luft og plads til kommunikation på tværs af klasselokalerne i den bygning, hvor der allerede i dag er etableret nyere og større klasselokaler end i de øvrige bygninger.

Et sundt indeklima og bedre trivsel

Forud for hver af de tre etaper bliver der foretaget en omfattende miljøsanering for miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

”Det har været væsentligt at etablere et sundt indeklima i forbindelse med renoveringen, da det er essentielt for elevernes indlæringspotentiale og velbefindende og giver skolens brugere forbedrede arbejdsforhold,” siger Hannibal Hink.

Ifølge Skou Gruppens direktør er sikkerheden i forhold til både sundhed og selve byggefasen en topprioritet, når der skal renoveres skoler:
”Vi har stort fokus på, at alle vores håndværkere respekterer de aftalte sikkerhedsforanstaltninger, så vi kan tilvejebringe en sikker skole, mens byggeriet pågår. Det er klart, at vores mange erfaringer med skolerenoveringer bliver bragt i spil.”

Hillerøds borgmester ser frem til, at de nye, funktionelle og indbydende lokaler kan tages i brug:

”Det er mere tilfredsstillende at arbejde i de bedste rammer. Moderniseringen og det forbedrede indeklima kommer til at få en stor betydning for læring og trivsel hos både elever og ansatte,” siger Dorte Meldgaard og tilføjer, at Frederiksborg Byskole bliver den næste skole i Hillerød, der skal renoveres og igennem samme proces som Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Foto: BBPArkitekter.

Aktuelt

Skou Gruppen indretter lokaler til butikker og serviceerhverv

Det kan være svært at forestille sig, hvordan en mulig café, frisør, ejendomsmægler eller tøjbutik kan indrettes, når stueetagen på Amager Strandvej 28-46A står som et råhus i beton. Derfor…
18. september 2023

Ligestillingsministeren besøger kvinder i byggeriet

Den 21. juni var Marie Bjerre på besøg på Skou Gruppens byggeplads i Drogdensgade på Amager. Her var en gruppe kvindelige håndværkere klar til at tage en snak om, hvordan…
21. juni 2023

ARC-rejsegilde med poesi og solskin

Håndværkernes neongule arbejdsveste strålede om kap med solen fra en skyfri blå himmel i går, da Skou Gruppen havde inviteret til rejsegilde på ARC – Amager Ressourcecenters nye kontor- og…
13. juni 2023

Nyt tenniscenter i Hørsholm indviet

Søndag den 4. juni blev Leschly Tennis Center i Hørsholm indviet med manér. Centret er hjemsted for Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) og Leschly Tennis Academy. Det nye tenniscenter er blevet…
06. juni 2023

Ungdomsboliger på Amager tager form

Siden efteråret 2022 har Skou Gruppen været i gang med at etablere 173 topmoderne ungdomsboliger på Englandsvej først på Amager. Byggeriet skrider godt fremad, og det fejrede bygherren, Bonum Development,…
Skal vi arbejde sammen? Bliv kontaktet

Martin Skou Heidemann

Adm. direktør, Partner

ms@skougruppen.dk +45 28 35 80 15

Jesper Egund

Teknisk direktør, Partner

je@skougruppen.dk +45 28 35 80 16

Freddy Hansen

Tilbudschef, Partner

fh@skougruppen.dk +45 28 35 80 62

Alexander Hermansen

Tømrermester, Partner

ah@skougruppen.dk +45 41 38 31 58

Jesper Nicolaisen

Salgschef, Partner

jni@skougruppen.dk +45 28 96 00 02

Jesper Rasmussen

Bestyrelsesformand, Partner

jr@skougruppen.dk +45 27 20 18 18

Udfyld formularen og bliv kontaktet


[recaptcha]