Fremtidens byggemateriale og sparer CO2

Hvis byggebranchen skal reducere CO2-ledningen betydeligt, er et af svarene krydslamineret træ (også kaldet CLT) i de bærende konstruktioner. Skou Gruppen er blandt de få entreprenører i Danmark, der har erfaring med at bygge CLT.

Byggebranchens greb til at bygge markant mere bæredygtigt end traditionelt er her allerede. Det er bare ikke så mange i Danmark, der er begyndt at arbejde med CLT i de bærende konstruktioner. Men det vil ændre sig i løbet af kort tid. Træ i de bærende konstruktioner er nemlig markant bedre for klimaet. CLT er tilmed et materiale som er hurtigere at bygge med, som er lettere end beton og derfor er nemmere at transportere til og fra byggepladserne, og så giver det krydslaminerede træ flere muligheder for at udfordre det arkitektoniske udtryk.

Blandt de første med erfaringer på området, er Skou Gruppen, der udfører hoved- og totalentrepriser samt store tømrer-, snedker- og mureropgaver for professionelle kunder på Sjælland, og som har speciale i komplicerede nybyggerier samt renoveringer og ombygninger med respekt for bygningernes kulturarv.

”CLT er fremtidens byggemateriale. Det er der ingen tvivl om. Det er naturens bedste og mest holdbare materiale i en forbedret version 2.0,” siger vores administrerende direktør Martin Skou Heidemann.

At potentialet ved at bygge i træ er stort, når det handler om at reducere CO2-udledningen indenfor byggeriet, bekræftes af en rapport udarbejdet af Rambøll i 2020 for foreningen Træ i Byggeriet. Ifølge rapporten viser forskning, at ved nybyggeri i Danmark udgør byggematerialerne 50-80 procent af klimapåvirkningerne sammenlignet med driftsenergiforbruget over en 50-årig periode.

Skou Gruppen har senest vundet totalentreprisen på 43 millioner kroner på opførelsen af en nye skolebygning på Frederiksborg Byskole i Hillerød. Et byggeri der netop skal opføres med CLT i de bærende konstruktioner.

”Det er vigtigt at der også er nogle bygherrer, der som Hillerød Kommune i denne sag, har et ønske om at indtænke bæredygtighed i materialevalget. Det skal de have stor ros for. Så er det jo op til os at sætte handling bag. I Skou Gruppen tror vi på, at det er muligt at bygge med CLT til samme priser som traditionelt byggeri med beton og stål,” siger Martin Skou Heidemann.

Bedre for klimaet og hurtigere at bygge med

Et byggeri med træ i de bærende konstruktioner har et klimaaftryk, der er mellem 40 og 60 procent lavere end et traditionelt byggeri konstruktioner af stål eller beton. En massiv gevinst, men Skou Gruppens administrerende direktør fremhæver, at der er langt mere at hente end CO2-reduktionen:
”Når vi rejser et hus, som er bygget med beton, arbejder vi i etaper med indlagte pauser til udtørring af elementerne. Det er dyrt og besværligt. Men CLT kan vi arbejde hurtigere, fordi vi arbejder med elementer, der allerede er tørre.”

Den mere smidige byggeproces er en af årsagerne til at mange andre lande er langt foran Danmark med at bruge træ i de bærende konstruktioner. CLT er nemlig ikke blot hurtigere at bygge med. Det er også et lettere byggemateriale, og derfor kan man stable mere på lastbilerne, der skal fragte materialerne på byggepladserne.

”CLT vejer kun omkring en femtedel af et betonelement. Derfor kan man reducere omkring 80 procent af lastbilerne på byggepladsen. Det er væsentligt i forhold til byggeri i byerne, fordi logistikken bliver markant mere simpel. Man kan bygge med færre kraner, mindre støj og tilmed hurtigere fordi elementerne ikke skal udtørre på byggepladsen,” forklarer forsker i skov, natur og biomasse ved Københavns Universitet, Emil Engelund Thybring.

Flere bygherrer stiller krav om træ i byggeriet

Skou Gruppen ser et kæmpe potentiale i krydslamineret træ i de bærende konstruktioner. Og den sjællandske entreprenør mærker også allerede en stigende efterspørgsel. Derfor har entreprenøren også ansat flere med erfaring indenfor CLT og prioriterer intern efteruddannelse for at sikre et højt kompetenceniveau.

”Vi er i stand til at udføre byggeri med CLT med vores egne håndværkere. Det er der ikke mange, der kan. Derfor ser vi det også som vores ansvar at gå forrest i den grønne omstilling indenfor byggeriet og vise vores kolleger potentialet ved at bygge med træ i de bærende konstruktioner,” siger Martin Skou Heidemann.

Og det er en god prioritering, i hvert fald fremhæver forsker i Skov, natur og biomasse ved Københavns Universitet, Emil Engelund Thybring, at der indenfor blot det seneste år er sket et markant skifte til fordel for at indtænke træ som et krav i udbudsmaterialet fra de offentlige bygherrer.

”Der er ingen tvivl om at det er klimaudfordringerne, der er brækjernet ind i byggeriet for træ som materiale. Det er også derfor at CLT vinder ind, for den store reduktion ligger i at bruge træ i de bærende konstruktioner,” siger han.

Træ i højden

Der er gang i byggeriet af spektakulære træhøjhuse verden over og det – for tiden – højeste af sin slags, har netop fejret rejsegilde.

Brock Commons, kommende studenterbolig af træ på University of British Columbia, har nemlig netop nået sin endelige højde på hele 18 etager og svimlende 53 meter. Tidligere har rekordindehaveren været et træhus i Bergen på 14 etager og 51 meter i højden.

I Danmark har Københavns Kommune i september i år givet tilladelse til at opføre et træbyggeri i seks etager med en bærende kerne af hybridkomponenter, hvor træ dominerer.

Fordele ved CLT/krydslamineret træ

• Dimensionsstabilt materiale
• Konkurrencedygtig pris
• Kort byggetid
• Nem montering
• Isolerende for varme og lyd
• Lavt materialespild
• Behageligt og sundt indeklima
• Effektiv energiudnyttelse
• Bæredygtigt byggeri
• Fordelagtig CO2-regnskab
• Modstandsdygtigt overfor brand

Ny skolebygning Frederiksborg Byskole i Hillerød opføres med CLT i de bærende konstruktioner

• Skou Gruppen har vundet totalentreprisen på opførelse af den nye skolebygning Bakkefløjen på Frederiksborg Byskole i Hillerød. Et projekt til 43 mio. kr.
• Bygningen opføres i CLT elementer.
• Byggesagen omfatter projektering og opførelse af en ny indskolingsbygning på ca. 2.000 kvadratmeter i 2 plan.
• Den nye indskolingsbygning indeholder 12 klasselokaler, seks grupperum, to faglokaler, en HFO, en fælles Aula, toiletter, handicaptoiletter og teknikrum.
• Opførelsen af den nye skolebygning sker i samarbejde med Hillerød Kommune, Mangor & Nagel A/S, ERIK arkitekter, OPLAND og ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S.

 

Vi siger tak til CLT Danmark for lån af foto til denne artikel.

Aktuelt

Skou Gruppen står for gennemgribende renovering af Grønnehaven

Taastrup almennyttige Boligselskab v/DAB og Skou Gruppen har netop indgået kontrakt om en gennemgribende renovering, miljøsanering og modernisering af nedslidte men velbeliggende boliger i boligforeningen Grønnehaven i Taastrup. Når projektet…
19. januar 2023

Vi retter kompasset mod bæredygtighed

Kravene til byggebranchen om bæredygtighed og reduktion af CO2-aftryk bliver stadig større og mere eksplicitte. Det er ikke så mærkeligt, al den stund at byggebranchen faktisk er en af de…
24. november 2022

Ny rammeaftale med Forsvaret

Skou Gruppen har vundet en fireårig rammeaftale med Forsvarets Ejendomsstyrelse om at stå for vedligeholdelse af alle Forsvarets bygninger i hovedstadsområdet. Opgaven ligger godt til Skou Gruppen, der har lang…
28. oktober 2022

Vi lægger grunden til 173 ungdomsboliger på Amager

Netop nu er Skou Gruppen i gang med at etablere kældrene til byggeriet af 173 topmoderne ungdomsboliger på Englandsvej først på Amager. Der bliver tale om et arkitektonisk markant byggeri…
11. oktober 2022

Skou Gruppen udklækker tre nye tømrersvende

Khalel Naser Ismail, Mikkel Engelstrup og Zakarias Stærk Sørensen har endt deres læretid hos os og har netop fået deres svendebrev. Her kan du læse om, hvordan vores tre lærlinge…
Skal vi arbejde sammen? Bliv kontaktet

Martin Skou Heidemann

Adm. direktør, Partner

ms@skougruppen.dk +45 28 35 80 15

Jesper Egund

Teknisk direktør, Partner

je@skougruppen.dk +45 28 35 80 16

Freddy Hansen

Tilbudschef, Partner

fh@skougruppen.dk +45 28 35 80 62

Alexander Hermansen

Tømrermester, Partner

ah@skougruppen.dk +45 41 38 31 58

Jesper Nicolaisen

Salgschef, Partner

jni@skougruppen.dk +45 28 96 00 02

Jesper Rasmussen

Bestyrelsesformand, Partner

jr@skougruppen.dk +45 27 20 18 18

Udfyld formularen og bliv kontaktet


[recaptcha]