Bæredygtighed

Skou Gruppen har udvalgt fire af FN’s Verdensmål, hvor virksomheden vil gøre en særlig indsats, måle og rapportere effekten.

Det er på områderne ligestilling, bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion samt ansvarlige jobs og økonomisk vækst.

Altså Verdensmål 5, 7, 8 og 12.

Læs mere om vores indsatser:

Verdensmål 5 – Ligestilling mellem kønnene

Skou Gruppen ser det som et samfundsansvar at bane vejen for kvinder i byggebranchen. Det bidrager både til mere ligestilling mellem kønnene og til at øge arbejdsudbuddet i byggebranchen.

Ifølge foreningen Byggeriets Samfundsansvar har andelen af kvinder i bygge- og anlægsbranchen være stort set uændret fra 9,2 procent i 2010 til 9,5 procent i 2018.

Skou Gruppens målsætning er, at mindst 25 procent af lærlingene i virksomheden skal være kvinder. Aktuelt er det 20 procent.

Inden udgangen af 2024 vil Skou Gruppen finde ud af, hvordan man skaber bedre rammer for at øge kønsdiversiteten på alle niveauer i organisationen.

I 2023 implementeres spørgsmål i den årlige medarbejdertilfredshedsanalyse, der skal synliggøre, hvordan kvinder trives og opfattes i virksomheden. Med analysens resultater skal Skou Gruppen inden udgangen af 2024 udarbejde en plan for flere kvinder på alle niveauer i organisationen.

Skou Gruppen har tilsluttet sig DI’s Diversitetsløfte (DI’s indsats for diversitet, inklusion og ligestilling – Dansk Industri).

Derudover implementeres der i 2023 en whistleblower-ordning.

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

Skou Gruppen mener, at vedvarende energi bør udgøre en større andel i fremtiden. Skou Gruppen bruger energi på egen matrikel, til transport i firmabiler og sidst men ikke mindst, på byggepladserne.

Skou Gruppens energiforbrug og CO2-udledning på byggepladserne udgør klart den største andel (Scope 3). Alligevel er virksomheden startet på egen matrikel og har undersøgt muligheden for at dække hovedkontorets og fremtidige elbilers energiforbrug ved at etablere et solcelleanlæg.

Skou Gruppen har besluttet, at firmabiler på funktionærniveau fremadrettet bliver el-biler. Den første 100 procent eldrevne håndværkerbil blev anskaffet i 2014. Virksomheden ser frem til, at flere eldrevne håndværkerbiler bliver stærke nok til at kunne transportere tungt udstyr og materialer, så firmaet også her kan overgå til udelukkende eldrevne.

I Skou Gruppens bæredygtighedsrapporter fra ultimo 2024 og frem vil der blive målt på energiforbrug og CO2 udledning på scope 1+2+3, herunder udledningerne fra de tidligere nævnte kategorier.

Det er målsætningen, at udledningen målt i CO2 udledning pr. millioner kroner i omsætning, skal reduceres.

Verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Det har altid være en af Skou Gruppens mærkesager at skabe rammerne for, at flere kan deltage på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt fortsat at skabe plads til personer med nedsat arbejdsevne i virksomheden.

Skou Gruppens mål er, at et antal medarbejdere har et job, som tager hensyn til deres nedsatte arbejdsevne. Målet er opfyldt.

Det er Skou Gruppens mål at have flere lærlinge, end man er forpligtet til. Målet er opfyldt.

Det er Skou Gruppens mål, at flere mennesker udenfor arbejdsmarkedet skal have mulighed for jobprøvning på virksomhedens byggepladser. Målet er opfyldt.

 

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Ifølge Regeringens klimapartnerskaber (bygge- og anlægssektoren) står byggebranchen for 30 procent af CO2 udledningen i Danmark. Desuden er byggebranchen en stor faktor, når det kommer til at producere affald.

Skou Gruppen vil gå foran og bidrage til at nedsætte CO2 forbruget og affaldsmængden på sine byggepladser mærkbart. Det opnås med tre tiltag:

Som det første vil affaldssorteringen på byggepladser og kontorfaciliteter blive styrket. Skou Gruppen forhandler med en fast samarbejdspartner, der kan hjælpe med sorteringen og gøre Skou Gruppens sortering og affaldsmængder målbar.

Dernæst vil Skou Gruppen stille større krav til sine underleverandører, i takt med at kendskabet til ESG-rapportering vokser. Skou Gruppen bruger fremover Klimakompasset til at styrke kendskabet til energiforbruget på byggepladsen. P.t. er der for mange mørketal til, at rapporteringen kan være retvisende. Samtidigt er virksomheden i gang med at udarbejde et byggepladskatalog, som skal vejlede projekt- og byggeledere til at tage andre valg på byggepladserne. Kataloget vil beskrive alternative metoder/værktøjer, end dem Skou Gruppen benytter i dag, og opstille +/- økonomi og påvirkning af CO2-forbruget.

Som det tredje tiltage vil Skou Gruppen insistere på at have dialogen med bygherre om, hvordan CO2-udledningen og affaldsmængden kan reduceres, i tilbudsfasen og inden opstart af nye projekter. I den forbindelse har flere medarbejdere internt fået yderligere kompetencer, og Skou Gruppen har en bæredygtighedsansvarlig, der kan facilitere samtalerne med bygherre og dennes organisation med henblik på at afdække muligheder og behov.

Bæredygtighedsrapportering

Bæredygtighedsrapporten 2022 ligger her på hjemmeside, ligesom Skou Gruppens regnskaber for de seneste 15 år findes her.

Aktuelt

Nu moderniseres de almene boliger i Stationsparken 1

Kommer man forbi Arbejdernes Boligselskabs afdeling 1 i Gladsaxe her i foråret 2024, vil man bemærke, at en af foreningens otte boligblokke er grundigt indpakket i stilladser og presenning. Den…
17. april 2024

Skou Gruppen udklækker fem nye tømrere

I marts 2024 modtog fem lærlinge fra Skou Gruppen deres svendebrev. Tre af disse nyudlærte tømrersvende fandt deres læreplads og vej ind i byggebranchen gennem venner og familie. For eksempel…
02. april 2024

Det går godt hos Skou Gruppen

Vi styrer sikkert gennem usikre tider i byggeriet. Det netop afleverede årsregnskab for 2022-23 viser lidt mindre omsætning og et lidt større et overskud før skat sammenlignet med året før.…
21. marts 2024

Gamle arbejdsbukser bliver til sko og bordplader

Et af områderne i Skou Gruppens bæredygtighedsstrategi er at finde nye veje til at genanvende mere af det, som før var affald. Nu er turen kommet til udtjent arbejdstøj, der…
26. februar 2024

Nyt kulturelt kraftcenter på Frederiksberg

Takket være en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan Frederiksberg Forenede Boligselskaber nu etablere et kulturelt samlingspunkt ved Betty Nansens Plads. Skou Gruppen er ansvarlig for byggeentreprisen og har…
Skal vi arbejde sammen? Bliv kontaktet

Martin Skou Heidemann

Adm. direktør, Partner

ms@skougruppen.dk +45 28 35 80 15

Jesper Egund

Teknisk direktør, Partner

je@skougruppen.dk +45 28 35 80 16

Freddy Hansen

Tilbudschef, Partner

fh@skougruppen.dk +45 28 35 80 62

Alexander Hermansen

Tømrermester, Partner

ah@skougruppen.dk +45 41 38 31 58

Jesper Nicolaisen

Salgschef, Partner

jni@skougruppen.dk +45 28 96 00 02

Allan Wissing

Projektchef, Partner

awn@skougruppen.dk +45 20 68 18 90

Jesper Rasmussen

Bestyrelsesformand, Partner

jr@skougruppen.dk +45 27 20 18 18

Udfyld formularen og bliv kontaktet