Kvalitetssikring og mangler

Skou Gruppen har udviklet et komplet og gennemarbejdet system til sikring af kvaliteten på alle vores byggepladser. Systemet opdateres og justeres løbende af de erfarne medarbejdere i vores kvalitetssikringsfunktion. Sammen med Skou Gruppens Byggeledere og projektchefer sørger de for at vi altid gennemfører en veldokumenteret og dækkende kvalitetssikring af alt arbejde på alle vores projekter. Vi kan således altid aflevere et grundigt, fyldestgørende materiale som bygherren efterfølgende vil have stor glæde af ved den fortsatte drift.

Forberedelse

Allerede inden første spadestik på byggepladsen, har Skou Gruppens kvalitetssikringsfunktion udarbejdet det grundlæggende materiale til den endelige kvalitetssikring. På baggrund af bygherrens udbudskontrolplaner udarbejder vi skemaer og oversigter over hvad der skal kvalitetssikres. Dette materiale vil selvfølgelig være tilgængeligt for bygherren i hele byggeperioden og vi gennemgår gerne hvad status er på kvalitetssikringen på et hvilket som helst tidspunkt i processen

Skou Gruppens kvalitetssikringsfunktion supplerer på egen hånd bygherrens udbudskontrolplaner. Det kan være i de tilfælde at der ikke er udarbejdet udbudskontrolplaner eller hvis det konstateres at teknisk komplicerede konstruktioner indgår i byggeriet. I sidstnævnte tilfælde vil vi gerne gøre en ekstra indsats således at der helt fra start er fokus på at undgå fejl og mangler i det endelige byggeri.

Effektiv Kvalitetssikring

Den daglige kvalitetssikring udføres af faste formænd eller af den underentreprenør, der er ansvarlig for en given delentreprise. Inden arbejdet igangsættes har Skou Gruppens kvalitetssikringsfunktion gennemgået de relevante skemaer med håndværkerne. På den måde sikrer vi at håndværkerne forstår skemaerne og ved hvilke kritiske punkter som skal kontrolleres.

Vi har i Skou Gruppen udviklet en lang række standardskemaer der dækker langt de fleste almindelige arbejdsoperationer i byggerierne. I det omfang det enkelte byggeri omfatter nye arbejdsoperationer, så udarbejder vi nye skemaer der efterfølgende indgår i vores kvalitetssikringsdatabase.

Kvalitetssikringen udføres ofte ved visuel kontrol med samtidigt fotodokumentation, men der kan forekomme prøveudtagning af uafhængige kontrolinstanser ved særligt kritiske arbejder.

Udførelsen af kvalitetssikringen overvåges og supporteres af Skou Gruppens kvalitetssikringsfunktion. Medarbejderne kommer simplethen ud på pladserne, hvor de sammen med håndværkerne sikrer at de aftalte kontroller udføres og at den nødvendige dokumentation foreligger. Dette gælder både for Skou Gruppens egne håndværkere, men også for vores eksterne underentreprenører.

Alle de afvigelser som vores kvalitetsfunktion konstaterer bliver indrapporteret og vil indgå i det endelige kvalitetssikringsmateriale som afvige-rapporter. Disse vil også blive drøftet med bygherre og rådgivere så man sammen kan beslutte hvordan man skal forholde sig i hvert enkelt tilfælde.

Dokumenthåndtering

Skou Gruppens kvalitetssikring omfatter også en effektiv dokumenthåndtering. Alle relevante dokumenter uploades til vores virtuelle server, hvor alle håndværkere, byggeledelsen og kvalitetsfunktionen har adgang til dem. Det betyder at vores formænd helt konkret kan tilgå referater, tegninger og andet på deres tablets mens de er på byggepladsen. Det vil altså altid være muligt for vores medarbejdere at finde netop det dokument de søger.
Efter afslutningen af byggeriet bliver alle dokumenter liggende i mindst 5 år.

Godt materiale til driften

Når byggerierne nærmer sig sin afslutning sørger vores kvalitetssikringsmedarbejdere for at kvalitetssikringsmaterialet vil være klar til den aftalte termin. De kontakter samtlige interne og eksterne håndværkere for at indsamle kvalitetssikringsmaterialet, som herefter sættes sammen til ét sammenhængende dokument. Dette dokument bliver herefter udarbejdet i det ønskede antal kopier og i det ønskede format.
Samtidig hermed indsamles data om de indbyggede komponenter, for udarbejdelsen af bygningsdelsskemaer og drift/vedligeholdelsesvejledninger. Også dette materiale bearbejdes til ét enkelt dokument, der på let og overskuelig måde hjælper den efterfølgende drift af byggeriet.

Egen mangelgennemgang

Skou Gruppens kvalitetssikringsfunktion tager også ansvar for det færdige byggeri frem mod den endelige aflevering til bygherren. Vores kvalitessikringsmedarbejdere kommer gennem det løbende arbejde med at sikre kvaliteten i tæt kontakt med byggeriet. Det bruger vi i slutfasen hvor vi i god tid selv gennemgår byggeriet for fejl og mangler.

Det er let for kvalitetssikringsmedarbejderne at udarbejde vores egne mangellister. Dels er de ikke en del af selve produktionen på byggepladsen og dels har de i hele forløbet udelukkende koncentreret sig om byggeriets kvalitet.

Inden den endelige aflevering til bygherren så har vores håndværkere derfor været igennem byggeriet for at udbedre de mangler som vi selv har konstateret. I vores kontrakter med underentreprenører og underleverandører har vi indskrevet krav om at de også medvirker ved Skou Gruppens egen mangelgennemgang.
Denne ekstra procedure sikrer at vi kan love et minimalt antal mangler ved afleveringen.

Det er derfor vi er håndværkere

Vi har gennem en årrække udviklet vores kvalitetssikringskoncept til en velfungerende funktion, der støtter vores overordnede mål om at levere den bedste kvalitet. Vores håndværkere og byggeledere har gennem den ene byggeri efter det andet haft stor glæde af de procedurer og metoder vi har udviklet. De har selv deltaget i seminarer og drøftelser for at udforme et koncept, så det passer til den ånd der er i Skou Gruppen.

Det betyder også at vi til stadighed udvider vores kvalitetssikring. Vi udvikler stadig nye forbedrende skeamer, finder nye tekniske hjælpemidler og har generelle drøftelser for at udvide konceptet. Det er ledelsens mål at vi aldrig bliver helt tilfredse med konceptet, men hele tiden arbejder med kvaliteten og kvalitetssikringen af byggeriet.

Vores kunder og brugere af vores byggerier forventer at vi hele tiden går nye veje for at udføre stadig bedre kvalitet i hver eneste detalje på hvert eneste byggeri. Den udfordring har vi taget op i Skou Gruppen. Det er derfor vi er håndværkere…

Aktuelt

Renoveringen af Enghavecentrets ene blok er nu færdig

Renoveringen af Enghavecentret på hjørnet af Enghavevej og Matthæusgade på Vesterbro er næsten i mål, nu hvor den første af to boligblokke står færdig. Bygherres rådgiver udtrykker stor tilfredshed med…
31. oktober 2018

Skou Gruppen byder velkommen til seks nye lærlinge

Hen over sommeren har vi budt velkommen til seks nye lærlinge i Skou Gruppen. Vi prioriterer at have mange lærlinge og at bidrage til udviklingen af fremtidens håndværkere. I løbet…
24. oktober 2018

Første beboere er flyttet ind i nye omgivelser ved Stejlepladsen II

Skou Gruppen er færdig med første etape ved Stejlepladsen II i Humlebæk, hvor vi frem til sommeren 2019 renoverer de almene rækkehuse, der rummer 123 boliger fordelt på 12 boligblokke.…
04. oktober 2018

Moderne tagboliger sat til salg

København vokser, og hvert år får kommunen i omegnen af 10.000-11.000 nye indbyggere. Samtidig mangler der ifølge Dansk Byggeri 22.000 studieboliger på landsplan ved studiestart i 2018. Behovet for nye…
30. august 2018

Nye tagboliger er med til at løse boligudfordringer

Det er populært som aldrig før at bo i Københavns Nordvestkvarter. Bydelen har de seneste år været igennem en rivende udvikling, boligpriserne er stigende, og Københavns Kommune investerer millionbeløb i…
Skal vi arbejde sammen? Bliv kontaktet

Martin Skou Heidemann

Adm. direktør, Partner

ms@skougruppen.dk +45 28 35 80 15

Jesper Egund

Teknisk direktør, Partner

je@skougruppen.dk +45 28 35 80 16

Freddy Hansen

Tilbudschef, Partner

fh@skougruppen.dk +45 28 35 80 62

Alexander Hermansen

Tømrermester, Partner

ah@skougruppen.dk +45 41 38 31 58

Jesper Nicolaisen

Salgschef, Partner

jni@skougruppen.dk +45 28 96 00 02

Jesper Rasmussen

Bestyrelsesformand, Partner

jr@skougruppen.dk +45 27 20 18 18

Udfyld formularen og bliv kontaktet